Visualisierung des Bahnhofs Wien Aspern Nord auf der Strecke Marchegg

Rozvoj Marcheggskej východnej dráhy

Modernizované a bezbariérové železničné stanice, žiadne čakania na železničných priecestiach na celom úseku trate v Dolnom rakúsku a elektrifikácia trate zabezpečujúca šetrnejšiu železničnú premávku k životnému prostrediu až po Marchegg. To všetko vznikne rozvojom Marcheggskej východnej dráhy do konca 2022.

Rozvojový balík obsahuje aj rozšírenie plôch Park&Ride ako aj Bike&Ride zariadení, výstavbu protihlukových bariér na ochranu susedstva a výstavbu druhej koľaje na vytvorenie podmienok pre zvýšenie vlakovej prevádzky na trati. Okrem toho budete ako cestujúci profitovať z pripojenia na Wiener U-Bahn (Viedenské metro).

Detailné údaje o stavbe

Modernizácia približne 37 kilometrov koľajníc počas prevádzky: Túto výzvu si kladie ÖBB-Infrastruktur v rakúskej časti železničnej trate medzi Viedňou a obcou Marchegg.

Do roku 2022 bude v úseku medzi Wien-Stadlau a obcou Marchegg vybudovaná a zelektrifikovaná dvojkoľajová trať po úsekoch, do roku 2025 nasleduje rozvoj dvojkoľajovej trate. V budúcnosti nahradia podjazdy a mosty železničné priecestia, protihlukové bariéry budú chrániť osídlené oblasti. Pre chodcov a cyklistov vzniknú cestičky popri trati. 

Deväť moderných staníc a zastávok

ÖBB-Infrastruktur prebuduje popri trati v Rakúsku aj štyri železničné stanice a päť železničných zastávok na bezbariérové a praktické pre cestujúcich. Podchody pre pasažierova sa v budúcnosti postarajú o bezpečnosť pasažierov smerujúcich k vlaku. Na dosiahnutie nástupišťa už nebude nutné prekračovať žiadne koľaje. Nástupištia a moderné vlaky miestnej vlakovej premávky sa budú nachádzať na jednej úrovni. Čo umožní cestujúcim nástup do vlaku bez výškového rozdielu a použitia schodov. Vďaka prístreškom a transparentným kójam budete počas čakania dobre chránení. Moderné informačné systémy ešte zvýšia komfort.

Údaje a fakty

 • Doba výstavby

  2015–2025

 • Trasa

  Viedeň (Rakúsko) – štátna hranica pri obci Marchegg

 • Dĺžka trate

  Približne 37 kilometrov

 • Míľniky
  • Február 2015: Začiatok realizácie stavby železničnej stanice Marchegg
  • December 2015: Dokončenie železničnej stanice Marchegg
  • September 2016 Začiatok realizácie rozvoja trate Viedeň–Bratislava
  • August 2018 Začiatok prác na stavebnom úseku Dolného Rakúska
  • December 2018: Začiatok prevádzky zastávky Wien Aspern Nord, otvorenie stavebného úseku Viedeň (Wien)
  • Apríl 2020: Dokončenie železničnej stanice Raasdorf
  • December 2021: Dokončenie železničnej zastávky Glinzendorf
  • Marec 2022: Dokončenie železničných staníc Siebenbrunn-Leopoldsdorf a Breitensee
  • Jún 2022 Začiatok kompletnej dvojkoľajovej výstavby
  • September 2022 Dokončenie železničnej stanice Schönfeld-Lassee
  • December 2022: Dokončenie selektívnej dvojkoľajovej výstavby vrátane elektrifikácie
  • 2025 Úplné dokončenie dvojkoľajovej výstavby
 • Výhod
  • Kratšie časy prepravy v diaľkovej doprave
  • Deväť moderných staníc a zastávok
  • Pripojenie na Wiener U-Bahn (Viedenské metro).