Visualisierung des Bahnhofs Wien Aspern Nord auf der Strecke Marchegg

Výstavba trate Viedeň–Bratislava

Rýchle a bezpečné vlakové spojenie medzi dvomi hlavnými mestami EÚ: To bude výsledkom výstavby železničnej trate medzi Viedňou a Bratislavou do roku 2023. Tento projekt ako časť Západnej dráhy posilní transeurópsku sieť.

Kratšie doby prepravy a hustejšie intervaly pre dochádzajúcich za prácou. Tieto výhody ponúka výstavba železničnej trate medzi Viedňou a Bratislavou. Stanice a zastávky vybudované pozdĺž trate budú bezbariérové a praktické pre cestujúcich. Okrem toho budete ako cestujúci profitovať z pripojenia na Wiener U-Bahn (Viedenské metro).

Infraštruktúra regiónu Strednej Európy

Projekt „Twin City Rail“ spája dve hlavné mestá ležiace v srdci Európy. Ako súčasť novej Západnej dráhy posilňuje aj medzinárodný Rhein-Donau-Korridor (Rýnsko-dunajský koridor). Výstavbou infraštruktúry sa zjednoduší nákladná doprava a uľahčí sa sprístupňovanie nových hospodárskych regiónov vo východnej časti EÚ.

Údaje a fakty

 • Výhody vyplývajúce z výstavby trate Viedeň–Bratislava
  • Kratšie časy prepravy v diaľkovej doprave
  • Deväť moderných staníc a zastávok
  • Pripojenie na Wiener U-Bahn (Viedenské metro).
 • Doba výstavby
  • 2015–2023
 • Trasa
  • Viedeň (Rakúsko)–Bratislava (Slovensko)
 • Dĺžka trate
  • Približne 37 kilometrov
 • Míľniky
  • Február 2015: Začiatok realizácie stavby
  • December 2015: Dokončenie stanice Marchegg
  • 2023: Ukončenie stavby

Detailné údaje o stavbe

Modernizácia približne 37 kilometrov koľajníc počas prevádzky: Túto výzvu si kladie ÖBB-Infrastruktur v rakúskej časti železničnej trate medzi Viedňou a Bratislavou. Do roku 2023 bude v úseku medzi Wien-Stadlau a obcou Marchegg vybudovaná a zelektrifikovaná dvojkoľajová trať. V budúcnosti podjazdy a mosty nahradia železničné priecestia, protihlukové steny budú chrániť osídlené oblasti. Pre chodcov a cyklistov vzniknú chodníky popri trati. Po roku 2030 – ak bude požiadavka na kapacitu – bude možné úplne vybudovať celú trať po Bratislavu.

Deväť moderných staníc a zastávok

ÖBB-Infrastruktur prebuduje popri trati v Rakúsku aj štyri stanice a päť zastávok na bezbariérové a praktické pre cestujúcich. Priechody pre osoby a vyvýšené peróny zvýšia bezpečnosť cestujúcich. Vďaka zastrešeniu a transparentným čakárňam budú počas čakania dobre chránení. Moderné informačné systémy ešte zvýšia komfort.